Badminton Zuidwest
Privacy. Badmintonclub Zuidwest respecteert de recente regels “GDPR” (General Data Protection Regulation) . Welke gegevens houden wij bij? De gegevens die via de inschrijving werden gegeven (naam – adres –geboortedatum ,telefoon of GSM nummer en emailadres) van de leden . Wat kan publiek zichtbaar zijn. Er worden geen enkele van deze gegevens publiek verspreid. Namen van leden indien van toepassing in een verslag van een club activiteit en van de bestuursleden kunnen publiekelijk zichtbaar zijn. Wanneer mailberichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC (Blanc Carbon Copy) verstuurd (uw mail gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen). Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven voor commerciële doeleinden, en worden ze alleen aan derden doorgegeven voor de nodige formaliteiten zoals beschreven in de uitvoerige privacy verklaring via onderstaande knop terug te vinden. Ter promotie van de club en zijn activiteiten kunnen foto’s worden genomen en gepubliceerd . Door deelname aan de activiteiten van de club en door de deelname van de leden aan andere toernooien heeft men zijn toestemming wat betreft foto en video opname. Op simpele vraag bij het bestuur via bestuur@badmintonzuidwest.be kunnen de opgeslagen gegevens of foto’s verwijderd indien ze niet langer nodig zijn voor de verwerking waarvoor toestemming werd gegeven. Waar worden deze gegevens beheerd? De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd op een online platform (die eveneens in regel is met de GDPR wetgeving)en die enkel door het bestuur toegankelijk is. Voor verdere vragen neem contact met bestuur@badmintonzuidwest.be
Privacy. Badmintonclub Zuidwest respecteert de recente regels “GDPR” (General Data Protection Regulation) . Welke gegevens houden wij bij? De gegevens die via de inschrijving werden gegeven (naam – adres – geboortedatum ,telefoon of GSM nummer en emailadres) van de leden . Wat kan publiek zichtbaar zijn. Er worden geen enkele van deze gegevens publiek verspreid. Namen van leden indien van toepassing in een verslag van een clubactiviteit en van de bestuursleden kunnen publiekelijk zichtbaar zijn. Wanneer mailberichten globaal worden verstuurd worden deze in BCC (Blanc Carbon Copy) verstuurd (uw mail gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen). Gegevens worden in geen geval verder doorgegeven voor commerciële doeleinden, en worden ze alleen aan derden doorgegeven voor de nodige formaliteiten zoals beschreven in de uitvoerige privacy verklaring via onderstaande knop terug te vinden. Ter promotie van de club en zijn activiteiten kunnen foto’s worden genomen en gepubliceerd . Door deelname aan de activiteiten van de club en door de deelname van de leden aan andere toernooien heeft men zijn toestemming wat betreft foto en video opname. Op simpele vraag bij het bestuur via bestuur@badmintonzuidwest.be kunnen de opgeslagen gegevens of foto’s verwijderd indien ze niet langer nodig zijn voor de verwerking waarvoor toestemming werd gegeven. Waar worden deze gegevens beheerd? De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd op een online platform (die eveneens in regel is met de GDPR wetgeving) en die enkel door het bestuur toegankelijk is. Voor verdere vragen neem contact met bestuur@badmintonzuidwest.be
Badminton Zuidwest